GRAM ALTINDA EN UYGUN FİYAT GARANTİSİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ 444 4 480
Üye Girişi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR:

1.1. SATICI BİLGİLERİ
Unvanı                            : Muslu Bilgi Teknolojileri Limited Şirketi
Adresi                             : Libadiye Cad. No:82e/291 Üsküdar / İstanbul
Vergi Kimlik Numarası    : 6241483485
Vergi Dairesi                   : Ümraniye
Mersis No                       : 0624148348500001
Web Adresi                     : www.altin.center
Telefonu                          : 4444480
E-posta                           : destek@musluteknoloji.com

Bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır.
Tüketici konumunda olan ALICI’nın şikayetlerini ve/veya itirazlarını ve/veya başvurularını yapması hususunda, SATICI’ya dair yukarıda yer verilen adres ve e-posta bilgileri kullanılacaktır.

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak https://www.altin.center/ internet sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Adı Soyadı / Unvan:

Telefonu:

Adresi:

E-posta: 

FATURA BİLGİLERİ

Adı Soyadı:

Telefonu:

Adresi:

E-posta: 

Bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır.

MADDE 2 – KONU:
İşbu sözleşme konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait "www.altin.center" adlı internet sitesinden elektronik ortamdan sipariş verdiği,  sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede bahsi geçen satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TANIMI VE TÜRÜ:

3.1. İşbu sözleşme konusu ürün/ürünler SATICI'nın "www.altin.center" adlı internet sitesi aracılığıyla satış ve teslimini yaptığı her türlü üründür. Ürün/Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli "www.altin.center" adlı internet sitesindeki ürün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

3.2. ALICI, satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vb. satışa konu ürün/ürünlerle ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince beyan ve kabul eder. "Ön bilgilendirme formu" ve "Fatura" iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 4 – TESLİMAT BİLGİLERİ

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda yer aldığı şekildedir.

@ProductList 

Kargo Ücreti:
Teslim edilecek kişi:
Teslimat adresi: @BuyerShipmentAddress 
Ödeme şekli: @PaymentType 
Fatura Adresi: @BuyerInvoiceAddress 
Faturadaki Unvan: @BuyerInvoiceTitle 

4.1. ALICI'nın internet sitesinden sipariş verdiği sözleşme konusu ürün/ürünler, teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır. 

4.2. Satın aldığınız ürünler bir teyit e-postası veya SMS ile tarafınıza bildirilecektir.
"www.altin.center" online alışveriş sitesidir. Aynı anda birden çok kullanıcıya alışveriş yapma imkanı tanır. Birden fazla tüketicinin aynı ürünü almasının söz konusu olduğu durumlarda, ender de olsa ürün stoklarda tükenmektedir. Ürün/ürünler gerekli görüldüğü takdirde üretilmektedir. Seçtiğiniz ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda konu ile ilgili bir e-posta size yollanacak ve ürünün ilk stoklara gireceği tarih tarafınıza bildirilecektir. Böyle bir durumda; ödemesini internet üzerinden yaptınız ürün stoklarımızda kalmamış ise en fazla 30 (otuz) gün bekleme süresi vardır. Ürün bu tarihler arasında tüketici konumundaki ALICI’ya temin edilemez (gönderim sağlanamaz) ise ürün/ürünler için ALICI tarafından ödenmiş bulunan tüm bedel, siparişe ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde kredi kartına, havale/EFT yolu ile yapılmış olması halinde ilgili banka hesabına iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının hiçbir surette mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ila 3 (üç) haftayı bulabileceğini (ve her halükarda bu hususun ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem sürecine tabi olduğunu ve bu kapsamdaki talepler bakımından ALICI’nın doğrudan ilgili banka ile görüşmesi gerekeceğini) şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

5.1. SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından sipariş onay tarihinde onaylanarak ve elektronik ortamda yapılan satışlarda yine elektronik ortamda imzalanarak kabul edilmiştir. ALICI tarafından Havale/EFT ile ödenecek olan siparişin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ALICI tarafından yapılan ödemenin SATICI'nın hesabına yansıma tarihidir. 
5.2. ALICI, www.altin.center adlı internet sitesinde ve işbu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye, SATICI'nın tam ticarî unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgilere elektronik ortamda yapılan satışlarda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini ve sonrasında ürün siparişini verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

5.3. ALICI, İşbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden evvel, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gerekli siparişi verilen ürün/ürünlere ilişkin özellikler, ürünlerin tüm vergiler dahil satış fiyatı, SATICI'nın açık adresi, ticarî unvanı ve iletişim bilgileri, ödeme şekli ve teslimat ve teslimat masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını ve miktarına ilişkin bilgileri de eksiksiz ve doğru olarak edindiğini teyit etmiş olacaktır.

5.4. 18 yaşından küçük kişiler "www.altin.center" aracılığıyla alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

5.5. Satıcı teslim edilecek ürünün eksiksiz, sağlam, belirtilen nitelikler dâhilinde ve garanti belgesi ile kullanım kılavuzlarının teslim edilmesinden sorumludur.

5.6. İşbu Sözleşmeye konu ürünlerin ödemesi her ne kadar kredi kartı, banka kartı (taksit imkanı sunan banka kartları dahil) ve havale / EFT ile yapılıyor veya yapılacak olsa da Sözleşme’nin mahiyeti peşin satıştır. Bu nedenle ALICI, havale / EFT yoluyla ödemeyi seçerse; sipariş bedelini, siparişten itibaren 15 (on beş) dakika içerisinde SATICI'nın banka hesabına göndermeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI'nın sipariş bedelini 15 (on beş) dakika içerisinde göndermemesi durumunda; sipariş, SATICI tarafından iptal edilir.

5.7. ALICI’nın SATICI’nın tabi olduğu mevzuat hükümleri imkan verdiği takdirde kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda internet sitesinden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

5.8. ALICI’nın "www.altin.center" internet sitesinden sipariş verdiği işbu sözleşme konusu ürün/ürünler, SATICI’nın stokunun müsait olması halinde ve ALICI tarafından ödemesinin gerçekleşmesinden sonra yasal süre olan 30 (otuz) günü aşmamak üzere yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde açıklanmış olan zaman zarfında ALICI'ya veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir. Teslim ile birlikte ürün/ürünlerle ilgili her türlü sorumluluk Alıcı’ya geçer.

5.9. İşbu sözleşme konusu olan ürün/ürünler ALICI'dan başka bir kişi/kurum/kuruluşa teslim edilmesi söz konusu ise, teslim edilecek kişi/kurum/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu olmaz. Bu hallerde ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün/ürünlerin kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmiş olmasından dolayı oluşan giderler ALICI’ya aittir.

5.10. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimat masrafları ALICI tarafından ödenecek ve ALICI'nın siparişine ilişkin faturaya "Gönderim Ücreti" şeklinde yansıtılacaktır. SATICI, internet sitesinde, belirlenen ürün/ürünlere ilişkin belirlenen tarih diliminde ve/veya belirlenen toplam alışveriş tutarının üzerinde alışveriş yapılması halinde teslimat ücretinin SATICI tarafından karşılanacağını beyan etmişse, belirlenen koşullar dahilinde teslimat masrafı SATICI'ya ait olacaktır.

5.11. Teslimat; stok durumunun müsait olması ve ürün/ürünlerin bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Ürün/ürünlerin teslim edilebilmesi için Ön Bilgilendirme Formunun elektronik teyit edilmesi, ürün/ürünler bedelinin ödenmiş olması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI, ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.12. İşbu sözleşme konusu ürün/ürünleri ALICI'ya teslim edecek Kargo şirketinin ürün/ürünlerin teslimi ile ilgili yaşadığı her türlü sorun nedeniyle ürün/ürünleri zamanında teslim edememesi ve/veya hiç teslim edememesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır.

5.13. SATICI, İşbu sözleşmedeki ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.14. ALICI alışveriş esnasında sisteme tanımladığı kredi kartı bilgilerinin doğru ve geçerli olduğunu, bu kredi kartının kullanımından dolayı kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai yasal sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve bu kapsamda yöneltilebilecek tüm iddia ve taleplerin doğrudan ve münferiden muhatabı olduğunu gayrikabilirücuen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Yapılan ödemelerde, kredi kartının hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan ya da ihmalinden kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya zamanında ve tamamen ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ve gerekli tüm masraf ve diğer giderler ALICI’ya aittir. Eğer ALICI ürünü geri göndermezse kredi kartından herhangi bir nedenle ürün bedelinin alınmaması durumunda ürün bedelinin hiçbir ihtara gerek kalmaksızın SATICI banka hesaplarına derhal ve tamamen havale edileceğini Aksi takdirde Alıcı hakkında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanacağını gayrikabilirücuen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

5.15. İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin mücbir sebepler ve nakliye yapılmasını önleyen olağanüstü durumlar nedeni ile ve/veya ürünün stokta bulunmaması, tedarik edilememesi nedeniyle ALICI’ya tesliminin gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılması halinde SATICI bu durumu ALICI'ya bildirir. Bu durumda ALICI, SATICI'nın bu kapsamda hiçbir sorumluluğu olmadığını, mümkünse ürünün mevcut ise emsali ile değiştirilmesini, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabileceğini beyan ve kabul eder. Siparişin alıcı tarafından iptali halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartı ile alınmış ürün/ürünlerin iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Böyle bir durumda iade, ALICI’nın alışveriş yaptığı kredi kartına, havale yöntemi ile ürün/ürünler satın aldıysa ilgili banka hesabına iade gerçekleşir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının hiçbir surette mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ila 3 (üç) haftayı bulabileceğini (ve her halükarda bu hususun ilgili bankanın ticari işleyişi ve işlem sürecine tabi olduğunu ve bu kapsamdaki talepler bakımından ALICI’nın doğrudan ilgili banka ile görüşmesi gerekeceğini) şimdiden kabul etmektedir.

5.16. ALICI, sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtık vs. hasarlı ve ayıplı ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI tarafından Kargo şirketinden tutanak tutturulmaksızın teslim alınan ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI'nın yükümlülüğündedir.

5.17. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından satıcı sorumlu değildir. Kredi kartı ile yapılan alışveriş ödemeleri lüzumu halinde doğrulatılmak ve kontrol edilmek için bekletilebilir. SATICI, hatalı gösterilen siparişleri ALICI’ya teslimat yapılmadığı sürece iptal etme hakkını saklı tutar.

5.18.ALICI, site kayıt formunda bildirdiği veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen kişisel verilerinin ve sair bilgilerinin doğru olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğradığı tüm zararları aynen ve derhal tazminle mükellef olduğunu, bildirmiş olduğu bilgiler üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya satış sonrası hizmetin tam ve gereği gibi verilebilmesi amacıyla, iletişim, pazarlama, bildirim ve KVKK Aydınlatma Metni ve KVKK, gizlilik, çerez gibi politikalarında belirtilen diğer amaçlarla SATICI’nın kendisine ulaşma hakkı bulunduğunu, aksine bir yazılı bildirim yapılmadığı müddetçe işbu sözleşmenin onaylanması ile SATICI’nın yukarıda sayılan iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kendisi ile iletişime geçebileceğini, bilgilerini kendi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde kullanabileceğini kabul eder. 

5.19. Taraflar, İşbu Sözleşme ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ALICI'nın beyanını içeren SATICI kayıtlarının, (bu kayıtlar bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 kapsamında taraflar için bağlayıcı delil sayılacağı hususunda mutabıktırlar.  
5.20. Hediye çeki niteliğinde olan “Altın Çek” satın alımları karşılığında herhangi bir mal veya hizmet ifası gerçekleşmediğinden dolayı faturalandırma yapılmayacaktır. Faturalandırma, satın alınan “Altın Çek”in internet sitemizdeki ürünler ile sınırlı olmak üzere altına çevrildiği anda faturalandırma gerçekleştirilecektir.

5.21. SATICI tarafından bir kampanya aracılığı ile müşteri konumundaki ALICI’ya verilen puanlar sadece tek alışveriş için geçerlidir. Bu puanlar ürün/mal iade edilse bile geri iade edilmez.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI:
SATICI’nın www.altin.center URL uzantılı platformu üzerinden satışı yapılan tüm ürünler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin Md.15/1-a hükmü uyarınca cayma hakkı kullanılamayacak ürünler kapsamında olup, bu ürün/ürünler için cayma hakkı kullanılamayacağı gibi, ürün iptal/iadesi de mümkün değildir.

MADDE 7– TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8– YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6ncı maddelerinde yer alan (16 Aralık 2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yeniden belirlenmiştir.) parasal sınırlar her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile belirlenir.

ALICI,  "www.altin.center" internet sitesinden üyelik oluşturarak sipariş verdiği anda, bu kuralları, prosedürleri, protokolleri kabul etmiş sayılır.  

 

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.